Herfst: Rondom Montfort

Herfst komt met storm en floersen om de bosschen

Die van hun loover kreunend zich verlossen,

Doet vruchtentrossen uit de takken storten,

Het vooze zomerooft ten gronde ploffen,

In vochtige bodemlagen stil verworden,

Verteren tot oorspronkelijke stoffen:

Het leven is gehoorzaam aan seizoenen.

Dit is het leven met den dood verzoenen:

Dat alle oogsten wortlen in het doode,

Dat grauwe gronden rozen overrooden;

Uit den vermolmden woeker, het verfoeisel,

Zal Vrijheid stijgen, een volvruchtig bloeisel.

J.J. Slauerhoff

Advertenties