Tagged with Slauerhoff

Herfst: Rondom Montfort

Herfst: Rondom Montfort

Herfst komt met storm en floersen om de bosschen
Die van hun loover kreunend zich verlossen,
Doet vruchtentrossen uit de takken storten,
Het vooze zomerooft ten gronde ploffen,
In vochtige bodemlagen stil verworden,
Verteren tot oorspronkelijke stoffen:
Het leven is gehoorzaam aan seizoenen.
Lees verder

Advertenties